Filter

Filter finns i otroligt många utföranden och till lika många användningsområden. Sportfilter är benämningen på de filter som används främst inom motorsport för både bilar och motorcyklar. Du har nu kommit till sportsfilter.nu som självklart inriktar sig mot just sportfilter. Men eftersom filter ha ett så stort användningsområde måste vi även lyfta andra sorters filter.  Inte minst kaffefiltret som används flitigt på de allra flesta arbetsplatserna runt om i Sverige.Inom motorsport är det viktigt att man har bra filter. Då det påverkar i princip allt om hur ens fordon mår och kan framföras på banan eller i skogen. Eller var du nu är när du utövar just ditt intresse.

Men var kommer din bil ifrån. Har du någon gång funderat över att din bil tillverkas och vilka moment den går igenom innan den blir en färdig bil? Fundera gärna även en stund på vilka filter en sådan tillverkning kräver. Det har nämligen vi gjort och konstaterat att det är ofattbart många olika filter och processer som används. Tills man har en färdig produkt och i detta fall en bil. Dessa filter kan man nog kategorisera under industrifilter. Men de är en så viktig del i skapandet av till exempel just din bil. Därför kommer vi även att beröra det ämnet.

 

Vilka filter är vanligast?

Filter är som vi berört tidigare mer än vanligt förekommande och vi använder filter både som konsument och inom industrin. Och många gånger oftare än vad vi faktiskt kan tro, men vilket filter är då vanligast.

 

Luftfilter

Det mest vanliga filter som använda som både konsument och inom industri är luftfilter. Som bland annat används i bilar och luftrenare för hemmet.

 

Oljefilter och bränslefilter

Oljefilter används mycket inom industrin tillsammans med bränslefilter för förfining av råvaror. Men också i bilar för att skydda motorn från ovälkomna partiklar och smuts.

 

Hydraulfilter och transmissionsfilter

Hydraulfilter används i störst utsträckning inom industrin men är också väldigt stort inom maskiner och fordon. Grävmaskiner har till exempel nästan uteslutande hydrauliska system vilket också kräver bra filter för att inte maskinerna ska gå sönder.

 

Vattenfilter

Vattenfilter finns i många hem runt om i världen och är det absolut vanligaste konsumentfiltret. Det är också det filter som används i väldigt stor utsträckning inom industrin för att rena vatten. Lär dig mer om vattenfilter här.