Analyser och filterbarhetstester

Hur mår dina maskiner? Hur mår din olja? kan man optimera sina system och på så vid förlänga dess livslängd?

Frågorna kan ibland bli många och det är inte meningen att man ska ha svar på alla frågor men när det kommer till din industri är det viktigt att veta att du kan göra flera olika åtgärder för att de ska leva ett långt liv och att att maskinmiljö ska vara trygg och stabil

Filterbarhetstester

Det absolut första att kontrollera är era oljefilter och vattenfilter. När ett filter närmar sig att behövas bytas ut kan det tappa i effekt och det som händer då är att oljan i systemet inte håller sig lika ren. Det kan sluta med att maskinerna slits ner snabbare med stora reparationskostnader som följd. Det är därför viktigt att hålla bra koll på sina oljefilter och hur dom mår. Det finns flera företag som erbjuder den här typen av tester och vi kan rekommendera Colly Filtreringsteknik som ett av de ledande i branschen.

Oljeanalys

Hur mår din olja? Ja även detta är en mycket viktig fråga att få svar på. Din oljas kondition påverkar slitaget på komponenter och maskiner. En dålig olja kan leda till igensättning i kanaler och stopp i er produktion. Förutom stora reparationskostnader av maskiner innebär det förlorade intäkter vilket på sista raden kan bli stora förluster.

För att undvika detta rekommenderar vi regelbundna oljeanalyser för att hela tiden ligga steget före. Svaren på analysen kan man ibland få presenterade i en webbportal eller skickade till sig via epost. Colly Filtreringsteknik kan erbjuda sina kunder båda alternativen.