Lär dig mer om vattenfilter

I dagens inlägg vill vi besöka den mörka snåriga skogen av vattenfilter för att reda ut begreppen . Och samtidigt hjälpa er hitta rätt och gärna göra den något ljusare.

Olika benämningar för Vattenfilter

ALT, CDF, DFT, IOL och IDL är bara några av alla olika förkortningar man kan mötas av hos återförsäljare inom vattenfilter. Detta är benämningar för olika sorters filterhus. Det är viktigt att man alltid arbetar med rätt filterhus. Den andra delen när man pratar om filter är det faktiska filterelementet. Precis som till filterhusen finns det olika benämningar så som DFT och RPFW. Är du osäker på vilket filterelement som passar till ditt filterhus rekommenderar vi att alltid föra en dialog med leverantören. Även om du har lärt dig väldigt mycket här och nu.

Vilka filterhus och filterelement fungerar tillsammans

Nedan listar vi olika filterhus och filterelement som passar ihop.

  • IDL Filterhus behöver ett filter som är öppet i två ändar. Sådana element kallas för DOE och står för Double open element.
  • IDL Filterhus använder filter som endast har en öppning i ena änden. Dessa filter heter SOE som betyder Single open element.
  • CDF Filterhus är anpassade för vattenbaserade applikationer. fördelen med detta hus är att man kan använda olika filterelement, till exempel: Code 18, DOE .

När man väljer vattenfilter kan man bland annat arbeta med påsfilter, patronfilter och filterhus som vi redan varit inne på. Vad man sedan väljer och vilken metod som fungerar bäst beror vilket som blir användningsområdet. Handlar det om att få bort olika fasta ämnen från olika vatten. Eller om det är att göra mjukare vatten ska man välja filter utifrån det. I Sverige har 80% av alla människor mjukt vatten så det är sällan det just är det som man använder filter till. Om det inte finns speciella krav inom industrin som alltid är ett undantag.

Vattenfilter till reningsverk

Reningsverk är en av de största och mest självklara anläggningar där man använder olika varianter av filter. När man börjar titta på så stora anläggningar räcker det sällan med små filter. Då de måste klara av extremt stora volymer vatten och trots detta få en drickbar slutprodukt. Utan nitriter och andra skadliga ämnen. Nitriter är väldigt vanligt i vattnet som kommer till reningsverket på grund av vår ökade köttkonsumtion. Nitriter används för att hämma tillväxten av den farliga bakterien Clostridium Botulinum som kan orsaka en farlig förgiftning. Detta ställer höga krav på det vattenfilter som används i anläggningen. Vilket gör att det är mycket viktigt med en konsultation med en potentiell leverantör. Så att man verkligen får det filter som möter de högra kraven som ett reningsverk ställer.

Jag hoppas att denna information om vattenfilter har gjort det lite klarare för dig som upphandlare eller helt vanlig konsument. När, var och varför man använder filter och när man använder de olika sorters filter som finns på marknaden. Om ni har frågor kring filter eller är i behov av att investera i nya vattenfilter. Kan man tryggt kontakta Colly Filtreringsteknik som har lång erfarenhet av filter.

Önskemål

Har ni önskemål om vilket område vi ska rikta in oss på den kommande veckan. Då får ni gärna höra av er till oss på sportsfilter.nu. Så att vi kan sätta in oss i det önskade området och förklara det på ett pedagogiskt sätt.

Trevlig helg!