Oljefilter

Oljefilter används till de allra flesta typer av hydrauliska maskiner. Det används för att avlägsna föroreningar från de olika oljorna som maskinerna använder sig utav t.ex. motorolja, transmissionsolja eller smörjolja för att inte dessa föroreningar skall skada motorn i fordonet. Motoroljans uppgift är att se till så motorens delar håller sig insmorda och på så sätt rörliga. En cylinder i en bilmotor börjar nötas och på sikt förstöras utan att få oljan fördelad genom oljefiltret. Filtret finns tillgängligt i exempelvis förbränningsmotorer på bilar, lättare bilar och fartyg. Även andra fordonssystem hydrauliska system, såsom de i automatiska växellådor och servostyrning, är nästan alltid utrustade med ett oljefilter. I jetflygplan finner man oljefiltret i gasturbinmotorerna som en viktig komponent för att undanröja föroreningarna. I många större motorer används dock centrifugalfilter för att rena oljan.

Kvalitén

Det oljefiltret vi vanligtvis stöter på är det som finns i bilarna. Detta oljefilter täpps igen med tiden av olika partiklar och måste bytas med jämna mellanrum. Många menar att man bör göra detta tillsammans med motoroljan. Andra menar man bör göra detta efter 10,000 kilometer för bensindriva fordon och efter 15,000 kilometer för dieseldrivna fordon. Då kan man vara säker på att det behöver bytas ut. Enligt miljöbalken ett miljöfarligt avfall och måste därför lämnas in till en miljöstation där man kan dumpa farliga avfall. De som byter oljefilter i verkstad får detta noterat i serviceboken. Man kan på så sätt ha koll på när man bytte senast ifall man är orolig.

Ett nytt oljefilter är väldigt billigt och går i detaljhandeln för 100-200kr beroende på märke, typ och kvalité. Ett något dyrare oljefilter med lite bättre kvalité skiljer sig åt på sätt att den filtrerar partiklar bättre. Än de av sämre kvalité samtidigt som de kan ha en längre livstid. Så länge man köper ett originalfilter för det fordon som behöver detta brukar oljefiltret vara av hög kvalité.

Materialet

Oljefilter är nästan alltid tillverkade av strävare pappersmaterial, liknande kaffefiltret. Att byta filter skiljer sig från olika bilmärken och modeller men det brukar vara beskrivet i handboken för denna. Vad gäller alla modeller så är det alltid en bra idé att varmköra bilen innan man genomför bytet. Den gamla oljan rinner lättare ut på så vis och man bör därför vara beredd att plocka upp denna. När oljan är tömd är det dags att byta oljefilter för att sedan fylla på med ny olja. För fordonets bästa är det också en bra idé att använda en trasa. För att rensa bort eventuellt överskott av olja runt det filterskruvarna på motorn. Det är viktigt att se till så att gummipackningen är insmord med den nya oljan så sluter den igen tätt. Efter detta kan man fylla upp oljetanken och med det nya oljefiltret och olja kommer nu fordonet må mycket bättre.

Har man ingen koll alls på när man bytte filtret senast eller om man behöver göra detta. Då bilen har en säkerhetsfunktion som tillåter fordonet att köra med olja som inte är filtrerad. Så bör man kolla upp oljefiltret ifall bilen blir för varm, ifall motorn läcker eller ifall motorlampan lyser.